Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 46. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 4. září 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila

 •  postup přípravy voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017,
 •  výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR na léta 2007–2013 za rok 2011,
 •  pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 41. zasedání konaného dne 28. srpna 2012,
 •  úpravu nájemného z bytů, které vlastní nebo spravuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., na rok 2013.

Souhlasila

 •  se zprávou o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2005–2011.

Jmenovala

 •  MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D., zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
 •  Ing. Lidmilu Sochůrkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členkou Ediční rady AV ČR,
 •  Radu pro kosmické aktivity AV ČR ve složení: předseda: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Akademická rada AV ČR); členové: Ing. Martin Černý, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Dr. Günther Kletetschka, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jana Kvíderová, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Vít Lédl, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Lorinčík, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Petr Pešice, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Stanislav Saic, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav Sobota, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Souček, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), Ing. Dr. Vladimír Ždímal (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.); tajemník: JUDr. Dan Dvořák (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR).

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Dr. Peteru Jennimu (CERN, Ženeva, Švýcarsko),
 •  Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací těmto kandidátům:
 •  RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Radou pro popularizaci vědy AV ČR,
 •  doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., navrženému Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
 •  doc. Mgr. Jaroslavu Šebkovi, Ph.D., navrženému Radou pro popularizaci vědy AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  informaci o spuštění informačního systému na evidenci účasti pracovišť AV ČR v národních grantových soutěžích.