Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Britská akademie (The British Academy) a londýnská Královská společnost (The Royal Society)
vyhlásily nové kolo konkurzního řízení na zahraniční stipendia
Newton International Fellowships
na dvouletá badatelská studia pro mladé vědce v oblasti humanitních, přírodních, fyzikálních a společenských věd.
Přihlášky lze zasílat do 16. dubna 2012.
Podrobné informace naleznete na www.newtonfellowships.org.

 


 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
pořádá 21. března 2012 Den vědy,
na němž budou za účasti významných odborníků představeny nejnovější poznatky
z vědy a výzkumu v oblasti humanitních věd.
Všechny přednášky budou otevřeny odborné akademické i široké veřejnosti.
Více informací naleznete na http://denvedy.ff.cuni.cz.

 


 

Ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.,
vypisuje konkurz na obsazení místa vědeckého pracovníka.

Nástup od 1. září 2012 nebo podle dohody.

Požadavky: v době nástupu do pracovního poměru ukončené doktorské studium nebo získána vědecká hodnost v oboru matematika nebo v příbuzném oboru; předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oblasti základního výzkumu; jazykové znalosti; zahraniční praxe vítána.

Přihlášku s níže uvedenými přílohami pošlete v elektronické podobě na adresu mathinst@math.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2012.

K přihlášce je nutno připojit: odborný životopis uchazeče; popis odborného zaměření uchazeče a stručný nástin plánu jeho budoucí výzkumné činnosti, jakož i spolupráce s vědeckými týmy v rámci Matematického ústavu i mimo něj; tři doporučující dopisy, z toho nejvýše jeden z Matematického ústavu AV ČR a nejvýše jeden ze stávajícího pracoviště uchazeče; oslovené osobnosti zašlou doporučující dopisy přímo na výše uvedenou e-mailovou adresu; pokud uchazeč nemá v době podání přihlášky ukončeno doktorské studium, je třeba hodnověrně doložit, že ke dni nástupu bude alespoň podána doktorská dizertace a určen termín obhajoby; další relevantní informace (např. o pozváních k přednáškám na konferencích, o zahraničních pobytech, doložený ohlas vlastní vědecké práce atp.).

Případné dotazy týkající se konkurzu rádi zodpovíme na adrese mathinst@math.cas.cz.