Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > březen  > Nové knihy

Nové knihy

DLOUHÉ STÍNY MNICHOVA
Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopad na Československo
Monografie se zaměřuje na přípravu a uzavření mnichovské dohody, analyzuje ústavní, politické, hospodářské, sociální i morální následky, které Mnichov Československu způsobil, zejména však klade důraz na proces „oduznání“ této dohody jejími signatáři za 2. světové války a po jejím skončení. Analyzuje též proměny, kterými tato otázka prošla po únorových událostech roku 1948. Kniha je založena na dlouholetém výzkumu autorů v českých a zahraničních archivech a řada dokumentů zejména k poválečnému období je představena čtenářům vůbec poprvé.
Kuklík, J., Němeček, J., Šebek, J., edice 20. století, Auditorium, Praha 2011. Vydání 1.

24_1.jpg

NĚMECKO PÁCHÁ SEBEVRAŽDU
Jak dáváme svou zemi všanc

Autor se pokouší systematizovat myšlenky o budoucnosti německé společnosti, spekuluje, jak bude německá společnost vypadat za sto let. Zamýšlí se i nad dějinným vývojem, jehož etapy sahají mnohem dál do budoucnosti, než je v politickém diskurzu obvyklé. Poukazuje na to, jak problematické jsou demografické projekce na řadu příštích generací.
Sarrazin, T., edice 21. století, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

24_5.jpg

PRŮVODCE KULTURNÍM DĚNÍM A ŽIVOTNÍM STYLEM
V ČESKÝCH ZEMÍCH 1948–1967

Dvousvazkové encyklopedické dílo, které se snaží o jasné časové zařazení popisovaných jevů oblasti kulturního dění a životního stylu v Československu v 50. a 60. letech, je určeno pro rychlou orientaci profesionálních historiků, pro středoškolské pedagogy, vysokoškolské studenty i širokou laickou veřejnost. Hesla jsou věnována např. kulturním a osvětovým akcím, sjezdům a konferencím kulturních organizací, různým dobovým sloganům, pojmům a floskulím, tématům životního stylu, zábavy, sportu a trávení volného času či významným dobovým dokumentům a časopisům.
Knapík, J., Franc, M. a kol., edice Šťastné zítřky, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

24_2.jpg

24_3.jpg

NA VLASTNÍ KŮŽI
Heda Kovályová-Margoliová, manželka Rudolfa Margolia popraveného v politických procesech r. 1952, knižně zachycuje své životní vzpomínky od 2. světové války až do roku 1968: útěk z koncentračního tábora, život v dusné atmosféře padesátých let, krutý úděl po mužově popravě v roce 1952. Kniha vyšla poprvé v r. 1972 v nakladatelství manželů Škvoreckých Sixty Eight Publishers v Torontu, byla přeložena do mnoha jazyků a setkala se se zcela mimořádným ohlasem.
Margoliová-Kovályová, H., edice Paměť, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

24_6.jpg

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ÚNORU 2012

 •  1. Bárta, M., Kovář, M. a kol. – Kolaps a regenerace – Cesty civilizací a kultur
 •  2. Sarrazin, T. – Německo páchá sebevraždu
 •  3. Konvalinka, J., Machala, L. – Viry pro 21. století (s podporou AV ČR)
 •  4. Putna, M. C. a kol. – Homosexualita v dějinách české kultury
 •  5. Bezděk, C. – Jak rád jsem žil – Paměti MUDr. Ctibora Bezděka

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Eriksen, T. H. – Etnicita a nacionalismus, Slon
 •  2. Spurný, M. – Nejsou jako my – Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960), Antikomplex, o. s.
 •  3. Žák, J. – Hovory s V. H. – Autentické svědectví o divadle, kultuře, o letech šedesátých, XYZ
 •  4. Blackburn, S. – Velké otázky – Filosofie, Universum
 •  5. Gray, T. – Prvky – Obrazový průvodce všemi známými atomy ve vesmíru, Slovart

Knihkupcův tip:

 •  Heřt, J., Zlatník, Č. (eds.) – Věda kontra iracionalita 5 (s podporou AV ČR), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1