Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > březen  > Popularizace

Jaro ve znamení vzdělávání

S blížícím se jarem je třeba aktivovat mozkové závity. Neutuchající zvídavost všech, které zajímá, co nového se děje ve vědě, jistě potěší a zaujme nabídka akcí, jež pro nadcházející období připravil Odbor projektů a grantů SSČ AV ČR ve spolupráci s akademickými ústavy.

18_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Michaela Žaludová a Vladislava Pospíšilová představují pracovníkům Akademie věd projekt Otevřená věda II; mimopražským studentům otevřel cestu na vědecká a výzkumná pracoviště přírodovědného a technického zaměření.


Na březen jsme přichystali dvě podnětné popularizační přednášky. 15. března jste se mohli od astronomů a historiků dozvědět názory na předpovídaný konec světa v souvislosti se završením Mayského kalendáře (k tématu také viz AB 2/2012). Komponovanou přednášku v rámci Evropského dne vědy pro mládež 2012 (European Science Day for Youth) plánujeme ve spolupráci s odborníky z Astronomického ústavu AV ČR. Jak v České republice vzniká nejintenzivnější laser světa a co budou vědci zkoumat v jedinečném vědeckém centru ELI Beamlines, jež vzniká v Dolních Břežanech, zjistíte 28. března díky přednášce Ing. Jakuba Nováka z Oddělení ultraintenzivních laserů Fyzikálního ústavu AV ČR. Během jeho vystoupení se posluchači dozvědí, jak lasery fungují, k čemu se používají, proč jsou užitečné a čím bude ELI Beamlines tak unikátní.
Závěr března patří již tradičně oslavě Dni učitelů; 28. 3. – v den, kdy uplyne 420 let od narození Jana Amose Komenského – uvedeme novinku ve vzdělávání pedagogů: seminář Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy. Pro učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií jsme připravili ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR podnětné přednášky o trendech a vývoji českého jazyka a české literatury. Účastníci mohou také navštívit pracoviště jmenovaných ústavů. Seminář zaštítila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová. V rámci doprovodného programu se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze uskuteční beseda se známým překladatelem z angličtiny a shakespearologem prof. Martinem Hilským.
První dubnové dny věnuje Odbor projektů a grantů výsledkům vědecké práce mladých vědců. Talentovaní středoškoláci, kteří po dva roky docházeli na stáže do ústavů Akademie věd a na pracoviště univerzit, představí výsledky a výstupy v oborech biologie, chemie, fyziky, matematiky, informatiky, geologie a geografie; 2. studentská vědecká konference projektu Otevřená věda II se uskuteční 3.–4. dubna 2012 v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích. Zveme na ni středoškoláky, pedagogy, laickou a odbornou veřejnost i média.
Také letos přispějeme k rozšiřování znalostí v oblasti popularizace a komunikace vědy v podmínkách české vědy v kurzu Komunikace vědy prostřednictvím médií 2012, jehož se mohou zúčastnit vědci popularizující vědu, pracovníci mediálních a tiskových oddělení pracovišť Akademie věd. Ve třetím bloku kurzu, který jsme zahájili 14. března 2012, se účastníkům dostalo osvědčených tipů, jak správně zdokumentovat popularizační akci, jak ji účinně propagovat na webu či jak přesvědčit novináře o unikátnosti poskytnutých informací. Akci připravujeme ve spolupráci s odborníky z akademické i soukromé sféry. Nenechte si proto ujít sedm celodenních školení, která se budou konat od března do května 2012.
Věříme, že nabídka jarních školení a programů přiláká posluchače do hlavní budovy Akademie věd na Národní třídě v Praze, kde se většina výše zmíněných akcí uskuteční. Více informací naleznete na webových stránkách www.otevrena-veda.cz.

MICHAELA ŽALUDOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.