Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd ČR,

veřejných výzkumných institucí

 

logo.jpg

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

Rada Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti; l organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti; l morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a představou o řízení a rozvoji pracoviště doručte v písemné formě v obálce označené „Výběrové řízení“ nejpozději do 16. dubna 2012 do 12:00 hodin na adresu Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., k rukám tajemníka Rady ÚI, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8.


III. Oblast humanitních a společesnkých věd 

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními výstupy;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou; l morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.
Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.
Dále bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon) ve znění pozdějších předpisů. Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a nástinem vědecké koncepce pracoviště zašlete písemně nebo doručte osobně nejpozději do 9. dubna 2012 na adresu Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.


9. Sekce humanitních a filologických věd

Rada Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z orientalistických oborů;
 •  akademická vědecká hodnost je podmínkou;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti a morální bezúhonnost;
 •  praxe na vedoucí funkci vítána.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých publikací zasílejte písemně nejpozději do 16. dubna 2012 na adresu Orientální ústav AV ČR, v. v. i., předseda Rady pracoviště, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8. Předpokládá se, že při osobním pohovoru rozvedete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.