Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

SOFSEM – mezinárodní setkání informatiků v Čechách

Osmatřicátý ročník respektované mezinárodní konference SOFSEM, která se zabývá aktuálními trendy v informatice a jejímž cílem je propojovat teoretické poznatky s praktickými, se konal od 21. do 27. ledna 2012 ve Špindlerově Mlýně. Vedle základních informatických disciplín se věnoval problematice vývoje webu a softwaru, kryptografii a bezpečnosti i umělé inteligenci. SOFSEM 2012 byl díky své speciální sekci o Turingových strojích začleněn do prestižního cyklu akcí, které jsou dedikovány stému výročí narození Alana Turinga (1912–1954), zakladatele modelu obecného počítacího stroje, analýzy složitosti algoritmů a problému rozhodnutelnosti.

07_1.jpg
Obě fota: Archiv ÚI AV ČR
Letošní ročník SOFSEM se konal v hotelu Horal.


Konference SOFSEM má dlouholetou tradici; v sedmdesátých letech 20. století začínala původně jako SOFtwarový SEMinář (odtud název), který pořádala komunita československých informatiků. Tehdy seminář trval dnes nepředstavitelných 14 dní a každý den byl naplněn kromě několikahodinových zvaných přednášek (dnes bychom řekli tutoriálů) aktuálními komentovanými příspěvky, jež reflektovaly různorodé trendy v informatice. SOFSEM tak představoval jeden ze způsobů, jak zejména ze zahraničí získávat a dále u nás šířit nové perspektivní informatické proudy.
Stávající šestidenní konference, která je nejen organizačně spjata s Ústavem informatiky AV ČR, se snaží mnohé z historických aspektů uchovat jak již formou volby vědeckému životu odlehlých míst pro konání, tak množstvím zvaných přednášek. SOFSEM se krátce před přelomem tisíciletí začal přeměňovat z lokální české a slovenské akce na prestižní mezinárodní. Úspěšnou transformaci zmínil během slavnostního zahájení předseda letošního programového výboru Georg Gottlob (Oxford University, Velká Británie) i první místopředseda Akademické rady AV ČR Miroslav Tůma. Prestiž konference podtrhuje za dohledu řídicího výboru, který vede Július Štuller z ÚI AV ČR, volba mezinárodně uznávaných expertů do role předsedů jednotlivých sekcí. Letos tuto funkci přijali Gryörgy Turán (University of Illinois, USA) pro sekci teoretických základů informatiky, Mária Bieliková (Slovenská technická univerzita v Bratislavě) pro sekci softwarového a webového inženýrství, Stefan Katzenbeisser (Technical University of Darmstadt, Německo) pro sekci kryptografie, bezpečnosti a ověřování a Gerhard Friedrich (Alpen Adria University Klagenfurt, Rakousko) pro sekci umělé inteligence.
Letošní ročník tradičně začal reflexí aktuálního dění. V úvodním vystoupení Felipe Cucker (City University of Hong Kong) hovořil o důležitosti a aplikaci odkazu Alana Turinga, následně navázali Paul De Bra (Eindhoven University of Technology, Nizozemsko) s přehledem trendů u adaptivních webových aplikací a Orna Kupferman (Hebrew University in Jerusalem, Izrael), která se zaměřila na integraci temporální syntézy do praxe. Blok přednášek ukončil Kevin Warwick (University of Reading, Velká Británie) podnětným pojednáním o tzv. Turingově testu, který se zabývá otázkou, jestli a jak je možné v konverzaci rozlišit člověka od počítače.
Program dalších dnů začínal vždy zvanou přednáškou, po níž následovaly vybrané příspěvky. Pro letošek jich badatelé – v drtivé většině ze zahraničí – nabídli přes 120, avšak stočlenný mezinárodní panel programového výboru do programu vybral pouze 43 nejlepších. Příspěvky vyšly, stejně jako vždy od roku 1995, ve sborníku, který vydalo nakladatelství Springer v rámci série Lecture Notes in Computer Science (LNCS), svazek 7147.
Další dny zahájily přednášky Pavla Zezuly (Masarykova univerzita Brno), který představil problematiku indexování v multidimenzionálním prostoru, a Roberta Navigliho (Sapienza University of Rome, Itálie), jenž nastolil otázku, zdali je úspěšné strojové zpracování přirozeného jazyka podmínkou nutnou k úspěšnému zvládnutí Turingova testu. Osobnosti Alana Turinga se dotkl zvanou přednáškou i Peter van Emde Boas (University of Amsterdam, Nizozemsko), jenž upozornil na zajímavosti vycházející z formální definice Turingova stroje.
Tradiční součástí konference SOFSEM je i studentské fórum, které podporuje mimo jiné také Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Fórum představuje pro začínající vědce platformu, jež slouží na jedné straně k prezentaci dosažených výsledků začínajících adeptů vědy a na druhé straně umožňuje získat zpětnou vazbu, rady a komentáře význačných osobností v dané oblasti informatiky buď přímo na konferenci, či formou recenzí programového výboru. Součástí studentského fóra je soutěž o nejlepší prezentaci, v níž zvítězili Michalis Christou, Maxime Crochemore a Costas Iliopoulos (Université Paris-Est a Curtin University, Francie). Cenu jim předal letošní předseda studentského fóra Roman Špánek z ÚI AV ČR.

07_1.jpg
Ani sportovní aktivity nelze podniknout bez odpovídající instruktáže.

Závěr konference patřil opět zvaným přednáškám; mezi nimi referátu Jiřího Wiedermanna (Ústav informatiky AV ČR) o matematických kognitivních modelech, které v principu mohou projít Turingovým testem, či příspěvku Yuri Gureviche (University of Michigan, USA), jenž nastínil odpověď, co je vlastně algoritmus. Krzysztof Pietrzak (IST Vienna, Rakousko) uvedl aktuálně řešené problémy v oblasti asymetrického šifrování, Giuseppe F. Italiano (University of Rome, Itálie) prezentoval novinky v oblasti teorie grafů.
V závěru konference programový výbor ocenil nejlepší zaslaný příspěvek dvojice Peter Damaschke a Azam Sheikh Mahammad (Chalmers University of Gothenburg, Švédsko) a nejlepší studentský příspěvek od Jiřího Iši, Zuzany Reitermanové a Ondřeje Sýkory (Univerzita Karlova). Ocenění převzali taktéž dlouholetí členové řídicího výboru Keith Jeffery (Rutherford Appleton Laboratory, Velká Británie), Mária Bieliková (Slovenská technická univerzita v Bratislavě) a Jiří Wiedermann (ÚI AV ČR), který řídicí výbor v minulosti vedl.
SOFSEM 2012 se nesl ve znamení nejen dobře připraveného odborného programu, ale i společenských a sportovních akcí; mnohé z nich okořenil neustálý přísun sněhu.
Účastníci tak mohli vyzkoušet (někteří dokonce vůbec poprvé) místní sáňkařskou dráhu, snowtubing, lukostřelbu či běh na sněžnicích.
Zatímco mezinárodní účastníci opouštěli Špindlerův Mlýn s novými poznatky a zážitky, Špindlerův Mlýn pro ně zůstával ukrytý v metrových závějích kdesi neznámo v České republice. Věříme, že i díky nezaměnitelné atmosféře se budou v dalších ročnících vracet nejen domácí účastníci, ale, jak ukazují trendy posledních let, i účastníci zahraniční. Daří se tak naplňovat historický odkaz silné stabilní komunity kolem této konference. Také proto se příští ročník, který organizátoři věnují 40. výročí od historicky prvního SOFSEM, opětovně vrací do Špindlerova Mlýna; uskuteční se od 26. do 31. ledna 2013 ve vojenské zotavovně Bedřichov.

MARTIN ŘIMNÁČ,
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.