Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > březen  > Obálka

České naděje pro vědu

01_1.jpg
Zleva: Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Stefan Blickling z Elsevier B.V., Petr Cígler a Marek Byrtus

Porota odborníků z Akademie věd ČR a vysokých škol pod vedením prof. Petra Rába z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR vybrala vítězné návrhy soutěže Česká naděje 2011 – Scopus Awards, jejímž úmyslem bylo zapojit mladou generaci badatelů do výzkumu a vývoje. Tvůrčí aktivity vědců do 35 let podpořily společnosti Suweco CZ a Elsevier B. V. – význačné světové vydavatelství odborné a vědecké literatury a producent světové citační databáze Scopus. Autoři oceněných projektů získali 23. února 2012 v hotelu Four Seasons vedle odborného kreditu také finanční prémie v rozmezí 1000–4000 eur. Jako vítěze porota zvolila dr. Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jemuž se podařilo objevit nový typ krystalické nanočástice. Podle dr. P. Cíglera jej lze spatřit například na křídlech motýlů, které tím dostávají na světle barvu. Ve skutečnosti však jde o odražené světlo fotonických krystalů.

01_2.jpg
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK a doktorandského studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Petr Cígler se vedle chemie věnuje i hře na lesní roh a komponování hudebních skladeb.

Jeho tým takové fotonické krystaly vytvořil v laboratoři. „Nanočástice se mohou stát klíčovou komponentou budoucích kvantových počítačů či telekomunikačních zařízení, v lékařství se dají použít při léčbě nádorů,“ vysvětlil vedoucí oddělení Proteáz lidských patogenů ÚOCHB AV ČR Jan Konvalinka, který se na výběru vítězných projektů spolupodílel.

01_1.jpg
Ocenění vědci: Marek Byrtus, Michal Kuráž a Radim Řehůřek
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Ze 134 projektů porota dále ocenila dr. Jakuba Steinera (Národohospodářský ústav AV ČR), dr. Marka Byrtuse (absolvent Západočeské univerzity v Plzni), dr. Michala Kuráže (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Radima Řehůřka (Masarykova univerzita v Brně).
lsd